สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 
example  

รับการตรวจสอบกิจการและฐานทางการเงินจากคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

 

รายละเอียด

     
     
     
     
     
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16