สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
 
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
 
 
example  

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร "ปล่อยเงินกู้อย่างไร? ไม่ให้เกิดหนี้สูญ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและพิธีฉาปนกิจศพ สมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะอนุกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

 

รายละเอียด

     
example  

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

 

รายละเอียด

     
     
     
     
     
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17